آرشیو اخبار - 10 مهر 1389

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

هفته دفاع مقدس در شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام

در بمباران های مکرر مجتمع پتروشیمی بندر امام 4 نفر از کارکنان زحمتکش این شرکت به درجه رفیع شهادت نایل آمدند و همچنین در جریان اعزام نیروهای تدارکاتی به جبهه ها نیز تعداد 7 تن از این عزیزان مفقود الاثر شده و یا به شهادت رسیدند .
۱۰ مهر ۱۳۸۹ ۱۵:۰۲
صفحه ۱ از ۶
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی