آرشیو اخبار - 24 آبان 1389

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

اطلاع رسانی الکترونیک در نشست روابط عمومی پتروشیمی های عسلویه

نشست تخصصی اطلاع رسانی الکترونیک و الزامات و نیازهای آن با حضور مسئولان روابط عمومی شرکت های پتروشیمی حاضر در عسلویه و همکاران اداره ارتباطات روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در عسلویه برگزار شد.
۲۴ آبان ۱۳۸۹ ۱۵:۰۸
صفحه ۱ از ۲
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی