آرشیو اخبار - 25 آبان 1389

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

برگزاری مراسم دعای عرفه در شرکت ملی صنایع پتروشیمی

مراسم نیایش و زمزمه دعای زیبا و پرفیض امام حسین(ع) به همت حوزه مقاومت بسیج در نمازخانه شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد.
۲۵ آبان ۱۳۸۹ ۱۶:۱۵
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی