آرشیو اخبار - 30 آبان 1389

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

افزایش تولید گوگرد تا 2 میلیون تن در سال در کویت

با بهره برداری از چندین طرح کویت طی 5 سال آینده، تولید گوگرد این کشور تا 2 میلیون تن در سال افزایش می یابد.
۳۰ آبان ۱۳۸۹ ۱۶:۴۳
صفحه ۱ از ۹
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی