آرشیو اخبار - 21 آذر 1389

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

صعود تیم کوهنوردی پتروشیمی به قله چمن مشهد

تیم کوهنوردی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به قله چمن از سلسله قلل رشته کوه بینالود در مشهد صعود کرد.
۲۱ آذر ۱۳۸۹ ۱۷:۱۷
صفحه ۱ از ۹
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی