آرشیو اخبار - 22 آذر 1389

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مذاکره قطر با توتال به منظور احداث مجتمع 6 میلیارد دلاری پتروشیمی

شرکت توتال فرانسه به منظور احداث یک مجتمع پتروشیمی 6 میلیارد دلاری با قطر وارد مذاکره شده است.
۲۲ آذر ۱۳۸۹ ۱۵:۰۸
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی