آرشیو اخبار - 30 آذر 1389

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تیم بسکتبال گاز شیراز مغلوب تیم عملیات غیرصنعتی ماهشهر شد

تیم بسکتبال عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ماهشهر، گاز شیراز را شکست داد.
۳۰ آذر ۱۳۸۹ ۱۳:۲۸
صفحه ۱ از ۶
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی