آرشیو اخبار - 08 آذر 1389

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

اعطای قرارداد احداث واحد 2 میلیون تنی اوره استرالیا به شرکت کره ای جی اس

شرکت مهندسی و ساخت GS کره جنوبی در نظر دارد احداث یک واحد 2 میلیون تنی کود اوره را در Collie استرالیای غربی تا خرداد سال آینده آغاز کند.
۸ آذر ۱۳۸۹ ۱۲:۳۵
صفحه ۱ از ۳
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی