آرشیو اخبار - 15 فروردین 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

رشد 5 درصدی تقاضای سالانه الفین ها تا سال 2015

وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین اعلام کرده است بر اساس پیش بینی ها تا سال 2015 تقاضای این کشور برای محصولاتی نظیر اتیلن و پروپیلن به طور متوسط سالانه بیش از 5 درصد افزایش می یابد.
۱۵ فروردین ۱۳۹۱ ۱۱:۱۵
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی