آرشیو اخبار - 23 فروردین 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مذاکره برای احداث 20 طرح پتروشیمی با اعتبار خارجی

وزیر نفت گفت: بیش از 20 طرح پتروشیمی برای استفاده از خط اعتباری خارجی در دست اقدام است که با پیگیری مسئولان امیدواریم واحدهای پتروشیمی بتوانند از این منابع استفاده کنند.
۲۳ فروردین ۱۳۹۱ ۱۳:۰۵
صفحه ۱ از ۳
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی