آرشیو اخبار - 12 اسفند 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

رقابت 94 شرکت ایرانی در سومین جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

رئیس شورای سیاست گذاری سومین جشنواره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی از رقابت 94 شرکت برای کسب جایزه تعالی صنعت پتروشیمی خبر داد.
۱۲ اسفند ۱۳۹۱ ۱۳:۲۱
صفحه ۱ از ۲
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی