آرشیو اخبار - 19 اسفند 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تصویب 277 میلیون یورو اعتبار ارزی برای پتروشیمی گلستان

عیسی امامی نماینده گرگان و آق قلا در مجلس گفت: با تلاشهای صورت گرفته مشکل تامین اعتبار ارزی پتروشیمی گلستان رفع شد.
۱۹ اسفند ۱۳۹۱ ۱۳:۱۱
صفحه ۱ از ۷
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی