آرشیو اخبار - 01 اردیبهشت 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بسترهای لازم سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی فراهم شده است

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه در حال حاضر محصولات پتروشیمی ایران به بیش از 60 کشور جهان صادر می شود اظهار داشت: بسترهای لازم برای حضور سرمایه گذاران خارجی در صنعت پتروشیمی فراهم شده است.
۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۴:۵۶
صفحه ۱ از ۵
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی