آرشیو اخبار - 26 اردیبهشت 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

لازمه تولید ملی و پایدار رعایت قوانین است

دکتر قدرت الله نصیری پایدار بودن تولید را از الزمات تولید ملی دانست و تاکید کرد: لازمه تولید ملی و پایدار رعایت قوانین، راهنماها و دستورالعمل ها در حوزه های مختلف تولید، ایمنی، بهره برداری و محیط زیست است تا بدون وقفه به اقتصاد کشور کمک شود.
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۱:۲۹
صفحه ۱ از ۷
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی