آرشیو اخبار - 28 اردیبهشت 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بسیجی باید نمونه واقعی اخلاق، تواضع، تخصص و پرکاری باشد

فرمانده بسیج شرکت ملی صنایع پتروشیمی در اولین نشست سراسری افسران ارتش سایبری گفت: با برگزاری غیرمتمرکز برنامه های بسیج در پایگاه های مختلف زمینه انتقال تجربیات و اشنایی بیشتر همکاران بسیجی با تجربیات پایگاه های مختلف فراهم می شود.
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۰۹:۲۲
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی