آرشیو اخبار - 25 خرداد 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بازدید مهندس بیات از پروژه واحد تفکیک میعانات گازی (NF3) پتروشیمی بندرامام

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و هیأت همراه ضمن حضور در مجتمع پتروشیمی بندرامام از مراحل نهایی اجرای پروژه واحد تفکیک میعانات گازی (NF3) پتروشیمی بندرامام بازدید کردند .
۲۵ خرداد ۱۳۹۱ ۱۴:۴۲
صفحه ۱ از ۳
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی