آرشیو اخبار - 07 خرداد 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

نائب قهرمانی تیم بسکتبال شرکت پتروشیمی زاگرس

مسابقات بسکتبال کارکنان شرکت های پتروشیمی منطقه عسلویه از 31 اردیبهشت تا دوم خرداد به صورت دوره ای در سالن بسکتبال شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد برگزار شد.
۷ خرداد ۱۳۹۱ ۱۵:۴۶
صفحه ۱ از ۷
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی