آرشیو اخبار - 17 اَمرداد 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

امضای قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و جهاد دانشگاهی

قرارداد آینده نگاری صنعت پتروشیمی بین مدیریت برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی امضا شد.
۱۷ اَمرداد ۱۳۹۱ ۱۵:۴۷
صفحه ۱ از ۵
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی