آرشیو اخبار - 06 شهریور 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

رشد 170 درصدی تولید محصولات پتروشیمی در دولت نهم و دهم

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: تولید محصولات پتروشیمی در دولت نهم و دهم از 8 / 15 میلیون تن در سال 84 به 43 میلیون تن در سال 90 رسید و پیش بینی می شود تا پایان سال 91 به 49 میلیون تن برسد.
۶ شهریور ۱۳۹۱ ۰۹:۵۴
صفحه ۱ از ۴
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی