آرشیو اخبار - 17 مهر 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

برگزاری جشن بزرگ روز ایمنی و آتش نشانی در شرکت پتروشیمی پردیس

به مناسبت روز ملی ایمنی و آتش نشانی و تقدیر از کارمندان نمونه شرکت و کارمندان نمونه ایمنی ، مراسم جشنی از سوی شرکت پتروشیمی پردیس برگزار شد.
۱۷ مهر ۱۳۹۱ ۱۳:۳۰
صفحه ۱ از ۸
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی