آرشیو اخبار - 04 مهر 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تقدیر از مدیران و کارمندان نمونه شرکت ملی صنایع پتروشیمی

مراسم تقدیر از مدیران و کارمندان نمونه شرکت ملی صنایع پتروشیمی باحضور مدیرعامل شرکت و اعضای هیات مدیره برگزار شد.
۴ مهر ۱۳۹۱ ۱۶:۵۵
صفحه ۱ از ۴
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی