آرشیو اخبار - 05 مهر 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

نمایشگاه ایران پلاست نقش اساسی را در رسیدن به رتبه اول منطقه دارد

رئیس اتحادیه سراسری تعاونی های پلاستیک، نقش نمایشگاه ایران پلاست را در توسعه صنعت پلاستیک در ایران اساسی دانست و خواستار مشارکت بیشتر بخش خصوصی در این نمایشگاه شد.
۵ مهر ۱۳۹۱ ۱۵:۳۷
صفحه ۱ از ۲
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی