آرشیو اخبار - 10 فروردین 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

شتاب در ساخت طرح پتروشیمی بوشهر

طرح پتروشیمی بوشهر در صورت تامین تامین منابع مالی و نیز تجهیزات مورد نیاز تا پایان سال 97 به بهره برداری می رسد.
۱۰ فروردین ۱۳۹۵ ۰۹:۵۲
صفحه ۱ از ۲
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی