آرشیو اخبار - 11 فروردین 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

چشم انداز بورس در سال 95 مثبت است

چشم انداز بورس در سال 1395 مثبت است و برخی نوسان های موجود در بورس ذات بازار سرمایه بوده و بزودی رونق و شکوفائی به بورس تهران باز خواهد گشت.
۱۱ فروردین ۱۳۹۵ ۱۳:۵۳
صفحه ۱ از ۴
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی