آرشیو اخبار - 16 فروردین 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

آمادگی سازندگان ایرانی برای مشارکت در تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با اشاره به اهمیت تکمیل زنجیره ارزش در صنایع پتروشیمی، از آمادگی این انجمن برای مشارکت در راه تحقق این هدف خبر داد.
۱۶ فروردین ۱۳۹۵ ۱۳:۵۴
صفحه ۱ از ۴
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی