آرشیو اخبار - 18 فروردین 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

دعوت ایران از هند برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی

سفیر ایران در دهلی نو با دعوت از هندی ها برای حضور در صنعت پتروشیمی ایران گفت: هندوستان علاقه مند به سرمایه گذاری در بخش های پایین دستی صنعت نفت ایران است.
۱۸ فروردین ۱۳۹۵ ۱۷:۲۹
صفحه ۱ از ۱۰
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی