آرشیو اخبار - 19 فروردین 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

اطلاعیه شماره 21- معرفی مدیران سالن ها

مشارکت کنندگان محترم دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست، اسامی و اطلاعات تماس مدیران سالن های نمایشگاه به شرح ذیل اعلام می گردد.
۱۹ فروردین ۱۳۹۵ ۱۲:۴۴
صفحه ۱ از ۴
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی