آرشیو اخبار - 23 فروردین 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

نمایشگاه‌های منطقه‌ای ایران پلاست در 4 کشور همسایه برگزار می‌شود

مدیر دهمین نمایشگاه ایران پلاست اعلام کرد: به زودی نمایشگاه‌های منطقه‌ای ایران پلاست در چهار کشور عراق، افغانستان، ترکمنستان و پاکستان برگزار می‌شود.
۲۳ فروردین ۱۳۹۵ ۱۷:۵۶
صفحه ۱ از ۱۰
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی