آرشیو اخبار - 24 فروردین 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

شاخص قد نکشید

صنعت شیمیایی امروز ششمین گروه ازنظر ارزش معاملات در بازار سهام بود. سهام داران در این روز، 43 میلیون و 307 هزار سهم به ارزش 153 میلیارد و 482 میلیون ریال از سهام این صنعت را خریداری کردند .
۲۴ فروردین ۱۳۹۵ ۱۶:۱۲
صفحه ۱ از ۱۲
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی