آرشیو اخبار - 25 فروردین 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

صنعت پتروشیمی نماد اقتصاد مقاومتی

صنعت پتروشیمی به عنوان صنعتی رو به رشد نماد واقعی اقتصاد مقاومتی در ایران است۰
۲۵ فروردین ۱۳۹۵ ۱۹:۲۲
صفحه ۱ از ۱۵
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی