آرشیو اخبار - 26 فروردین 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پتروشیمی اساس اقتصاد و توسعه کشور است

همایش تبدیل گاز به پلی پروپیلن در حاشیه دومین روز از دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست برگزار شد.
۲۶ فروردین ۱۳۹۵ ۲۲:۵۵
صفحه ۱ از ۳۰
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی