آرشیو اخبار - 27 فروردین 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

همکاری پژوهش و فناوری با پتروشیمی های جم و امیرکبیر

دانش فنی «تبدیل پلی‌اتیلن به روش HDPE» از سوی متخصصان شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی داخلی سازی شده است.
۲۷ فروردین ۱۳۹۵ ۱۷:۰۶
صفحه ۱ از ۳۱
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی