آرشیو اخبار - 28 فروردین 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

پیش ثبت نام ایران پلاست یازدهم آغاز شد

مدیر دهمین نمایشگاه ایران‌پلاست از آغاز پیش ثبت نام یازدهمین نمایشگاه ایران پلاست از بین شرکت‌های داخلی حاضر در نمایشگاه دهم خبر داد و گفت: برخی از تشکل‌های صنفی صنعت پلاستیک برای حضور در نمایشگاه یازدهم اظهار تمایل کرده‌اند.
۲۸ فروردین ۱۳۹۵ ۱۸:۳۳
صفحه ۱ از ۳۶
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی