آرشیو اخبار - 29 فروردین 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

دهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست به کار خود پایان داد

همزمان با آغاز پیش ثبت نام یازدهمین نمایشگاه ایران پلاست، دهمین نمایشگاه ایران پلاست با مشارکت 900 شرکت ایرانی و خارجی از 25 کشور جهان به کار خود پایان داد.
۲۹ فروردین ۱۳۹۵ ۱۸:۰۱
صفحه ۱ از ۳۹
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی