آرشیو اخبار - 30 فروردین 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

شرق اروپا، بازار جدید محصولات پتروشیمی ایران

مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی از نمایشگاه ایران پلاست به عنوان بهترین فرصت برای توسعه همکاری‌ها در سطح صنعت پتروشیمی و صنایع تکمیلی پتروشیمی ایران با شرکت های خارجی یاد کرد و گفت: کشورهای شرق اروپا بازار جدید پتروشیمی ایران در دوران پساتحریم هستند.
۳۰ فروردین ۱۳۹۵ ۱۳:۴۹
صفحه ۱ از ۲۰
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی