آرشیو اخبار - 07 فروردین 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

صعود شاخص بورس به ارتفاع ۸۱ هزار واحد

شاخص بورس در جریان دادوستدهای نخستین روز معاملاتی امسال با رشد ۹۸۰ واحدی به ارتفاع ۸۱ هزار واحد صعود کرد.
۷ فروردین ۱۳۹۵ ۱۸:۰۰
صفحه ۱ از ۹
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی