آرشیو اخبار - 08 فروردین 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تحقق اقتصاد مقاومتی راهبرد صنعت پتروشیمی ایران

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد مهم مورد توجه تمام فعالان صنعت پتروشیمی ایران است و باید با هدف جلوگیری از خام فروشی به دنبال تسهیل زمینه برای رونق تولید و صادرات محصولات نهایی بود.
۸ فروردین ۱۳۹۵ ۰۹:۰۳
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی