آرشیو اخبار - 26 دی 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

معامله بیش از 30 میلیون سهم صنعت پتروشیمی

سهامداران بورسی 31 میلیون و 780 هزار سهم از سهام صنعت پتروشیمی را به ارزش 90 میلیارد و 35 میلیون ریال خریداری کردند .
۲۶ دی ۱۳۹۵ ۱۶:۰۳
صفحه ۱ از ۷
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی