آرشیو اخبار - 11 بهمن 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

شاخص با کمک پتروشیمی ها قد کشید

معامله گران بورس تهران امروز نظاره‌گر معاملاتی شاداب و پرتکاپو بودند و پتروشیمی ها توانستند مشارکت قابل قبولی دررشد شاخص داشته باشند.
۱۱ بهمن ۱۳۹۵ ۱۵:۵۰
صفحه ۱ از ۶
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی