آرشیو اخبار - 12 بهمن 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

استفاده ازفناوری های نوین و تولید محصولات جدید 2 راهبرد آتی صنعت پتروشیمی

مدیربرنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت:سیاست کلان صنعت پتروشیمی استفاده ازفناوری های نوین وتولید محصولات جدید و همچنین تلاش برای تکمیل زنجیره ارزش است .
۱۲ بهمن ۱۳۹۵ ۱۹:۳۸
صفحه ۱ از ۷
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی