آرشیو اخبار - 13 بهمن 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

نگاه به پژوهش و فناوری باید رویکردی ملی و بنیادی باشد

وزارت نفت جایگاه ویژه ای برای پژوهش و فناوری قائل است و پژوهش ها را پشتوانه فعالیت های فناورانه صنعت نفت می داند.
۱۳ بهمن ۱۳۹۵ ۱۷:۲۶
صفحه ۱ از ۸
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی