آرشیو اخبار - 18 بهمن 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

6 میلیارد دلار ارزش طرح های توسعه ای صنعت پتروشیمی در سال اقدام و عمل

ارزش طرح های توسعه ای صنعت پتروشیمی که در سال 95 به بهره برداری رسیده و یا خواهند رسید در مجموع 6 میلیارد دلار است.
۱۸ بهمن ۱۳۹۵ ۲۱:۴۸
صفحه ۱ از ۱۰
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی