آرشیو اخبار - 22 بهمن 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

بساق زاده: حادثه آتش سوزی پتروشیمی انتخاب در کنترل کامل است

آتش سوزی یکی از مخازن ذخیره سازی خوراک پتروشیمی انتخاب واقع در پارک استایرن عسلویه، با تلاش نیروهای ایمنی وآتش نشان در کمتر از 20 دقیقه خاموش شد.
۲۲ بهمن ۱۳۹۵ ۲۲:۳۰
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی