آرشیو اخبار - 25 بهمن 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

ایالات متحده به باشگاه صادر کننده متانول می پیوندد

همزمان با بهره برداری از بزرگترین مجتمع تولید متانول ایالات متحده، انتظار می رود این کشور از واردکننده عمده، به صادرکننده این محصول تبدیل شود.
۲۵ بهمن ۱۳۹۵ ۱۴:۰۴
صفحه ۱ از ۴
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی