آرشیو اخبار - 03 بهمن 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

پتروشیمی مبین چهارمین شرکت شفاف بورس

شفاف ترین و مبهم ترین شرکت های بورسی امروز معرفی شدند و پتروشمی مبین توانست درمیان 301 شرکت رتبه چهارم را کسب کند.
۳ بهمن ۱۳۹۵ ۱۷:۰۴
صفحه ۱ از ۵
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی