آرشیو اخبار - 30 بهمن 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

معامله 23.5 میلیون سهم شیمیایی هادر بورس تهران

سهامداران 23 میلیون و 544 هزار سهم از سهام شرکت های فعال در گروه شیمیایی را امروز به ارزش 77 میلیارد و 626 میلیون ریال خریداری کردند.
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ ۱۶:۲۲
صفحه ۱ از ۹
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی