آرشیو اخبار - 05 بهمن 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

اعلام جزئیات واگذاری پتروشیمی دماوند

مدیرعامل پتروشیمی دماوند از فروش 80 درصدی سهم این شرکت به کنسرسیومی متشکل از هلدینگ خلیج فارس، نفت و گاز پارسیان و ساتا خبر داد.
۵ بهمن ۱۳۹۵ ۱۴:۵۴
صفحه ۱ از ۳
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی