آرشیو اخبار - 10 اسفند 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

انتقال درون گروهی سهام 3 شرکت پتروشیمی

بورس تهران درجریان معامله های امروز خود شاهد انتقال درون گروهی سهام شرکت های پتروشیمی مبین، فجر و شازند بود.
۱۰ اسفند ۱۳۹۵ ۱۷:۲۱
صفحه ۱ از ۵
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی