آرشیو اخبار - 14 اسفند 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

روزخوب مارون در بورس تهران

سهام پتروشیمی مارون از میان شرکت های پتروشیمی امروز با رشد همراه شد و هر سهم این شرکت با افزایشی 1.78 درصدی در قیمت پایانی به 33649 ریال رسید.
۱۴ اسفند ۱۳۹۵ ۱۶:۲۴
صفحه ۱ از ۴
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی