آرشیو اخبار - 02 اسفند 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

زاگرس پیشتاز پتروشیمی ها

پتروشیمی زاگرس امروز روز مثبتی را برای سهامداران خود رقم زد. هر سهم این شرکت در آخرین معامله 10.93 درصد ودرقیمت پایانی 12.58 درصد رشد داشت و قیمت هر سهم زاگرس درقیمت پایانی به 21505 ریال رسید.
۲ اسفند ۱۳۹۵ ۱۶:۳۰
صفحه ۱ از ۶
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی